:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ชื่อ: โครงการควบคุมประชากรสุนัข - แมว ตำบลเวียงเหนือ

9 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่(โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)ในระหว่างวันที่ 3 - 8 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลเวียงเหนือ (ศูนย์ กศน. ตำบลเวียงเหนือ)บ้านตาลเจ็ดต้น ตำบลเวียงเหนือ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร