:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: โครงการการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

14 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ จัดกิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร