:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนในหย่อมบ้านปายสองแง่ หมู่ที่ 4

16 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 16 มิถุนายน 2566

นายเอนก  ปันทะยม  นายอำเภอปายและนายนิรันดร์  ชัยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภคในครัวเรือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนในหย่อมบ้านปายสองแง่ หมู่ที่ 4 และมอบผ้าห่มให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 114   หย่อมบ้านปายสองแง่   ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้มอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารในฐานปฏิบัติการหอดูไฟ  ร้อย.ร.1722 หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท และฐานปฏิบัติการดอยหัวม้า ร้อย.ร.1722 และหย่อมบ้านดอยผักกูด ตำบลแม่นาเติง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร