:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: การให้บริการดื่ม ในสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19

14 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
เรื่อง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
และส่งผลกระทบต่อการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม
ซึ่งเหลือพนักงานปฏิบัติงานเพียงแค่ 2 คน
ทำให้ไม่สามารถให้บริการน้ำดื่มในพื้นที่ได้

ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
จึงได้สั่งการให้มีบริการนำน้ำดื่มไปบริการยังในชุมชน
โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565
ขอให้ท่านเตรียมภาชนะบรรจุน้ำไปรับน้ำดื่ม
ณ จุดบริการ มีกำหนดการดังต่อไปนี้
- 11 เม.ย. 65 ช่วงเช้า ม.1 ณ บริเวณวัดโป่ง
- 11 เม.ย. 65 ช่วงบ่าย ม.2 ณ ศาลาเอนกประสงค์
ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.
- 12 เม.ย. 65 ม.3 ณ กศน.บ้านตาลเจ็ต้น
ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น.
- 12 เม.ย. 65 ม.5 ณ ศาลาเอนกประสงค์
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.
- 12 เม.ย. 65 ม.8 ณ หน้า อบต.เวียงเหนือ
ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.30 น.

ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงวันหยุดสงกรานต์
และขอให้ดูแลและเฝ้าระวัง รักษาสุขภาพ
เดินทางปลอดภัย ไร้กังวลในทุกเส้นทาง
สุขกาย สุขใจ ห่างไกลโรคภัย #สวัสดีปี๋ใหม่เมือง 65 ค่ะ

ด้วยความปรารถดีจาก ..
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร