:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ชื่อ: โครงการ "ปายใส่ใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน"

12 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายนิรันดร์  ชัยกุล นายก อบต.เวียงเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมกู้ชีพ อบต.เวียงเหนือ เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสร้างวินัยจารจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอปาย และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อขับเคลื่อนโครงการ "ปายใส่ใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน" ณ สถานีตำรวจภูธรปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร