:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ชื่อ: กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน"

4 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 อบต.เวียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กิจกรรมจิตอาสาพัฒนานับเป็นวาระสำคัญยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงห่วงใย และปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจด้วยความทุ่มเทพระวรกาย เพื่อปวงพสกนิกชาวไทยมาโดยตลอด ณ วัดพระพุทธบาทเวียงเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีร่วมด้วย ผู้บังคับกองพัน ร.7 พัน 5 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาตำบลเวียงเหนือ ข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร