:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ชื่อ: โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

15 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิรันดร์ ชัยกุล นายก อบต.เวียงเหนือ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้างของ อบต.เวียงเหนือ ร่วมกับประธานสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา 5 หมู่บ้านพื้นราบ ร่วมกันปลูกต้นและพัฒนาที่สาธารณะ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 และป่าช้าบ้านเวียงเหนือ ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร