:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: กิจกรรมพัฒนาและซ่อมแซมถนนสายหลักของตำบล สายทางบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 - หย่อมบ้านปายสองแง่ หมูที่ 4

15 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 อบต.เวียงเหนือ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ประชาชนและจิตอาสา 4 หมู่บ้านบนพื้นที่สูง ได้แก่ หมู่ที่ 4,6,9,10 ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาและซ่อมแซมถนนสายหลักของตำบล สายทางบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 - หย่อมบ้านปายสองแง่ หมูที่ 4 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร