:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ชื่อ: โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

13 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ได้จัดโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายกนิรันดร์ ชัยกุล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงเหนือ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร