:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: คูเมืองโบราณบ้านเวียงเหนือ

20 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

เป็นคูเมืองที่ขุดล้อมรอบชุมชนโบราณบ้านเวียงเหนือตั้งแต่ครั้งก่อตั้งชุมชน เมื่อราวปี พ.ศ. 1860 โดยมีการขุดล้อมรอบชุมชนตั้งแต่ด้านทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของชุมชน ซึ่งหากมองจากที่สูงจะเห็นแนวคูเมืองล้อมรอบชุมชนอย่างชัดเจน ในปัจจุบันชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านของตำบลเวียงเหนือ และ อบต.เวียงเหนือได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์คูเมืองอยู่เป็นระยะ แต่ก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมเพียงพอต่อการท่องเที่ยวได้ แต่ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ยังคงเข้าเยี่ยมชมและมีการออกกำลังกายไปตามแนวคูเมืองอยู่ตลอดทั้งปี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร