:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ชื่อ: การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

13 ต.ค. 2563

รายละเอียด:

1. ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_10_2022_12_17_483662.pdf