:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล saraban@wiangnuepai.go.th

ชื่อ: ประกาศนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่

5 ก.พ. 2564

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่19) พ.ศ.2553 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 กำหนดให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_8_2022_12_17_419405.pdf

documents_file_8_2022_12_17_424873.pdf