:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

กองช่าง
นายประสิทธิ์ ตาจักร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอำนวย งามอุดมศิล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายฉัตรชัย คำปาย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา