:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มส.ถ. 41-001 สายทางสะพานข้ามแม่น้ำปาย - หน้าวัดโป่ง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ จำนวน 2 ช่วง

วันที่ลงประกาศ: 8 ม.ค. 2563

รายละเอียด:


file

purchases_file_49_47_57142.pdf