:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโป่ง หมู่ที่ 1

วันที่ลงประกาศ: 20 เม.ย. 2560

รายละเอียด:


file

purchases_file_53_49_41723.pdf