:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-699543 อีเมล wiangnue-sao@hotmail.com

ชื่อ: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันที่ลงประกาศ: 1 ก.ค. 2563

รายละเอียด:


file

purchases_file_20_36_801645.pdf